Φασελάνη

Υπάρχουν ορισμένα είδη της πλάκας στο πρόσωπο, όπως το πρόσωπο με το ακουστικό βοήθημα ITC, το πρόσωπο με το ακουστικό της ITC, το Facebook CIC για ακουστικά βοηθήματα, το πρόσωπο με τη συσκευή προστασίας του αυτιού κ.λπ. Οι ψηφιακές πλατφόρμες επεξεργασίας μας έχουν τα χαρακτηριστικά του 1, Telepolie Input

Page 1 / 1
Apostolí erótisis tóra