Πλήθος ακουστικής βοήθειας

Το Trimmer Magnetic βουρτσάκι είναι χρήσιμο για τον χρήστη ακουστικών βοηθημάτων.Το ένα άκρο μπορεί να ρυθμίσει τον κόφτη, το άλλο μπορεί να φτιάξει και να αφαιρέσει την μπαταρία ακουστικού.Η βούρτσα μπορεί επίσης να καθαρίσει το ακουστικό.

Page 1 / 1
Apostolí erótisis tóra